fbpx

Спешно почистват бившата Белодробна болница

От утре сутрин служители на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“ започват спешно почистване на помещенията в сградите на бившата Белодробна болница „Кудоглу“ също и на прилежащите им паркови пространства. Това стана ясно след работна среща на кмета Здравко Димитров със заместник-кметовете Георги Титюков и Пламен Райчев, директор дирекция „Здравеопазване“ д-р Калин Калинов, управителя и зам.-управителя на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – д-р Константин Сапунджиев и д-р Генади Странджев. Доктор Странджев е и последният действащ управител на Белодробната болница.

На работната среща бе обсъдена възможността сградата да бъде адаптирана за прием на бежанци и впоследствие да бъде възстановена и работата й за медицински дейности. Здравко Димитров възложи на директорите на общинските предприятия да започнат вътрешно почистване на помещенията, облагородяване на двора, проверка на ВиК инсталацията, електричеството и отоплителната система в сградата. Ще бъде направен и оглед на компрометираните части от покрива.

Заместник-кметът Пламен Райчев се ангажира с архитектурното заснемаме на обекта, тъй като сградата не може да кандидатства за финансиране без наличието на необходимата документация. Екипът на Райчев ще изготви и задание за проектиране и индикативна количествено-стойностна сметка. Община Пловдив ще внесе пълния пакет от документи в Областна администрация, чрез която ще се търси държавна финансова подкрепа.