fbpx

Река Тъмръшка. Първенецка река. Дермендере.

Близо до Гребна база Пловдив се намира не толкова известният въжен мост. Той минава над р. Дермендере, която се влива в Марица. Отвъд този мост се простира една рядко посещавана крайградска зона, някога известна като Царския остров – последните остатъци от единствената лонгозна гора в Горнотракийската низина.
Днес този обширен терен се кръстосва от черни пътища, които се провират из редки горички, устремяват се през просторни пасбища и надничат отвисоко към крайбрежни сенчести върбаци, сред които се спотайват рибари.
Тук, сред отвесния откос при големия завой на реката, гнездят хиляди птици.
Преминеш ли покрай вододайната зона, ще достигнеш до моста при Околовръстното шосе, където бучат бързеите на Марица.
А отвъд него, все нагоре по реката, се ниже безкрайна върволица от тучни зелени брегове, малки пясъчни плажове, обрасли с пъстроцветен гъсталак полянки и тихи вирове…
Eдин скрит малък рай за любителите на кратките излети сред спокойствието на природата недалеч от града.
Този приток на Марица носи много имена и събира водите от безброй дерета и долчинки на Чернатишките Родопи, които изобилстват с живописни бързеи, вирове и водопади. Но един кратък поход между Пловдив и Първенец разкрива една съвсем различна картина – разлети, лениво течащи води, слънчеви полянки и потайни крайбрежни горички – едно скрито царство на спокойствието току под носа на големия град.

 

 

Вероятно на малцина пловдивчани е известен фактът, че Първенецка (Тъмръшка) река захранва Гребния канал.

Част от водите й се отклоняват чрез поредица от шлюзове в посока към западния край на канала, а сетне се оттичат в Марица чрез подземна тръба при старт-финалната зона. Нагоре по течението си пък реката последователно се провира под мостовете на Пещерско и Околовръстното шосета.

 

Малко по-нагоре пък тя вече е укротила своя ход, отчасти благодарение нарязкото намаляване на дебита й поради интензивната употреба на водите й за зем еделско напояване.

Съвсем разбираемо, пловдивската част от Горнотракийската низина е един от най-плодородните райони на България. Почвите са тежки, дълбоки и много богати, а климатът – изключително мек и устойчив.

 

Крайречната зона е покрита с рехави широколистни горички и сочни ливади, които остават зелени през почти цялата година.

 

Черни горски пътища следват неотлъчно реката и се простират от двете страни на плиткото й корито, отделено от останалата част от низината чрез високи насипни диги.

Колоритният стопанин на този доста попресъхнал рибарник се оказва доволно разговорлив – с мъка в гласа разказва за последиците върху поминъка му от отклоняването на язовирните води за напояване из полските канали.

Освен със земеделие, местните хора се занимават и с животновъдство – срещите с едрия и дребен добитък са чести, а из крайречните долчинки се чува пръхтенето на коне.

Изкуствените прагове по средата между кв.Прослав и с.Първенец са формирали своеобразна малка екосистема на мястото, където един от основните канали в тази част от низината се влива в Първенецката река

Ако се взреш по-внимателно във водата, тук сред разпенените бързеи могат да се забележат пробляскващите люспици на речните рибки, а околността е огласяна от крясъците на множество пернати.

Ако се взреш по-внимателно във водата, тук сред разпенените бързеи могат да се забележат пробляскващите люспици на речните рибки, а околността е огласяна от крясъците на множество пернати. Поляните край речните прагове са чудесно място за устройване на пикник на един хвърлей разстояние от големия град. Напоителните канали са пълни целогодишно и отвеждат всяка уловена капка планинска вода до просналите се из полето насаждения. Нагоре с приближаване към предпланинските височини, реката се врязва по-надълбоко в своето корито. За жалост, следите от човешкото присъствие тук стават твърде осезаеми – при това съвсем е в най-добрия смисъл.

Районът на Родопската яка е известен най-вече с отличното си винарство и овощарство.

Долното течение на Първенецка (Тъмръшка) река, наричана в долната си част и Дермендере, се простира на не повече от десетина километра от напускането й на родопските баири до вливането й в Марица край Ловния парк. За начало на този участък от тази така важна за района река може да се приеме проспериращото село Първенец, превърнало се в един от основните сателити на втория град на България.

Извънземно вмешателство и началото на живота на Земята Преди 3.8 милиарда години?

В миналото на нашата планета се крият мистерии, които непрекъснато вълнуват учените и