fbpx

Пловдив на челно място по мръсен въздух – коментар инж. Анести Тимчев

Какво е състоянието на въздуха в град Пловдив днес 05.01.2022г. 19:30 часа, може да видите и прецените сами.

0 µg/m³ – Качеството на въздуха е здравословно. Не съществуват здравни рискове.

30 – Качеството на въздуха е задоволително, като съществуват рискове за определени групи, чувствителни към замърсяване.

50 – Нездравословно за някои – чувствителните групи могат да почувстват здравни проблеми

70 – Нездравословно. Всеки човек е изложен на неблагоприятното въздействие и може да почувства ефекти върху здравето. За хората от по-чувствителни групи последиците са по-сериозни.

100 – Въздухът е много нездравословен. Предупреждение, че всички хора са застрашени от сериозни последици върху здравето.

300 – Най-високата степен. Опасност за здравето на цялото население.

Ето какво каза по темата Заместник-кметът по „Екология и здравеопазване“ -инж. Анести Тимчев

Едно сравнение с Виена