fbpx

Община Пловдив: Изясняването на статута на бежанците на национално ниво е от ключово значение

Община Пловдив работи активно по настаняването и оказването на помощ за бежанците от Украйна. На пресконференция днес заместник-кметовете Георги Титюков, Стефан Стоянов и директор дирекция „Здравеопазване“ д-р Калин Калинов представиха работата на Координационното звено, което бе създадено на 1 март със заповед на кмета Здравко Димитров.

В рамките на една седмица на директния телефон на общината 0800 112 32 са постъпили десетки обаждания за хора, които се нуждаят от помощ и хора, които предлагат такава. До момента са настанени 57 души в обявените по-рано обособени места в Младежкия център, общежитията на УХТ, филиала на Техническия университет, Дома за стари хора. Лица се пренасочват и към частни жилища и предоставени за ползване хотелски бази.

Създадена е фейсбук група „Пловдив помага на Украйна“ на български и украински език с оглед по-добрата координация. По думите на заместник-кмета Георги Титюков натискът от нуждаещи се бежанци се засилва и община Пловдив скоро ще запълни предвидения капацитет за настаняване. Затова той отправи апел към хотелиерите и работодателите, желаещи да се включат в помощта за Украйна, да заявят своите възможности на директния телефон на общината. Георги Титюков, който е и председател на Координационното звено, съдейства и за организирането на  курс по български език за украинци към Младежкия център. При необходимост желаещите ще могат да ползват и услугите на психолог.

„Ние ще предоставим възможност на всеки бежанец да попълни онлайн форма и да запише своята професионална квалификация и желанието си за работа. Ще се свържем с мрежата от работодатели, с която разполагаме в общината, за да сме пълноценни в помощта за тези хора“, заяви заместник-кметът Стефан Стоянов. Той подчерта, че изясняването на статута на бежанците е от ключово значение към момента и община Пловдив очаква в най-спешен порядък Министерски съвет да вземе решение за ускоряване на процедурите и създаване на механизъм за действие. Община Пловдив разполага с 52 общински и 16 държавни училища и има достатъчно капацитет в образователната система. Стоянов допълни, че с решение на Министерство на образованието от миналата седмица се допуска вписване на деца над капацитета, но изясняването на статута остава ключово за всяко действие по вписването им в образователния процес.

С решаването на този казус е свързана и здравната помощ, която следва да получи всеки бежанец от системата на здравеопазването в страната. По думите на д-р Калин Калинов специално за децата е от огромно значение какви имунизации са им поставяни и какви предстои да им се поставят. „Липсата на здравни документи на пристигащите ще постави здравеопазването пред редица казуси – разходи за медикаменти, медицински консумативи, специални терапии за хора с различни хронични заболявания“, подчерта директора на дирекция „Здравеопазване“ и поясни, че всички ДКЦ и общински лечебни заведения имат капацитет и са заявили своето активно участие в помощта. Към момента на всяко лице, заявило в сектор ”Миграция” при ОД на МВР-Пловдив заявление за бежански статус се полага медицинска грижа.

На сайта на Община Пловдив е поместена информация с конкретни стъпки за украински граждани в изпълнение на Европейската директива за временна закрила. Към нея са приложени линкове към всички свързани институции, както и образци на документи, включително и за постъпване на деца от Украйна в детска градина или училище.

 

Оказване на помощ на украински граждани в изпълнение на Европейската директива за временна закрила

Гражданите на Украйна имат право на безвизово влизане в Р. България и право на пребиваване 90-дневен престой в рамките на всеки 6-месечен период в Република България, като този срок може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България.

1) Гражданите на Украйна, които желаят да получат международна закрила (статут на бежанец или хуманитарен статут), следва да подадат заявление пред Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет – https://www.aref.government.bg/, на следните адреси: гр. София, кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A,  с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17, гр. Харманли, ж.к. „Дружба“ № 23. Допълнителна информация можете да получите на: e-mail sar@saref.government.bg или на телефони+359 876 388 427 или +359 876 388 437.

Заявления за получаване на статут на бежанец или хуманитарен статут може да бъде подадено и пред органите на дирекция „Миграция“-МВР, както и пред отдел/сектори/групи „Миграция“ при Областна дирекция МВР и пред органите на Главна дирекция „Гранична полиция“-МВР. В град Пловдив това може да стане на адрес: 4000 Пловдив, ул.”Волга” № 70 ; работно време 08.30 – 17.30 ч. почивка от 12.00 – 13.00ч. e-mail: migration_plovdiv@mvr.bg , телефон: 032/ 932 897 и 032/ 932 898 , 032/ 932 890 .

Образец на молба за предоставяне на международна закрила на английски и украински:

https://aref.government.bg/sites/default/files/uploads/declaration35/2022/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%20_01.pdf

https://aref.government.bg/sites/default/files/uploads/declaration35/2022/application-form-english_01.pdf

Достъпът до описаните по-долу услуги се осъществява след определянето на правния статут на лицето, търсещо закрила.

2) При необходимост от съдействие за предоставяне на подслон и настаняване, нуждаещите се украински граждани могат да получат съдействие, освен в Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците, също и от Община Пловдив – https://www.plovdiv.bg/. За целта функционира директна телефонна линия  – 0800 112 32, на която ще се приемат обаждания от 8:30 до 17:00 ч. Съдействие гражданите на Украйна могат да получат и от сформирания  Координационен център към Областната администрация на Пловдив област, на електронен адрес oa@pd.government.bg .

3) Украинските граждани, нуждаещи се от здравна помощ, могат да получат такава на територията на град Пловдив, в следните диагностично–консултативни центрове – ДКЦ I (адрес: гр. Пловдив, площад „Понеделник пазар“ №5, тел. 032 628071; 032 623917; 032 349500), ДКЦ II (адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември“ №110, тел. 032 / 605 803, 088 231 44 44)  и ДКЦ V (адрес: гр. Пловдив жк Тракия, ул. „Съединение“ №42, тел. 032/26 11 10, 032/26 11 00, 0885 188 700). Те следва да се обърнат към регистратурата на избраното от тях лечебно заведения.

4) Децата и учениците, получили международна закрила на територията на Р. България, имат право на достъп до образование. Предоставя се възможност те да бъдат записани в детска градина или съответно училище, държавни или общински, като процедурата се различава в зависимост от наличието на документ за завършен клас, етап или степен на образование. При липса на такъв документ в съответното детско/учебно заведение ще бъде оказано съдействие за определянето на подходящите група/клас и профил/специалност на детето/ученика. Ще бъде осигурено допълнително обучение по български език на децата и учениците, получили или търсещи закрила в България.

Повече информация по отношение на приема и обучението на лица, търсещи или получили закрила, може да бъде открита на страницата на Министерство на образованието и науката: https://mon.bg/bg/100681 , както и на сайта на съответното регионално управление по образованието. Адресът на РУО Пловдив е съответно гр.Пловдив, ул. „Цариброд” № 1, Телефон: 032/ 62-89-80, от 9:00 до 17:30 ч., e-mail: mail@ruoplovdiv.bg .

Образец на заявлението за постъпване на деца бежанци в българска детска градина или училище можете да свалите ТУК.

 

Извънземно вмешателство и началото на живота на Земята Преди 3.8 милиарда години?

В миналото на нашата планета се крият мистерии, които непрекъснато вълнуват учените и любителите на непознатото. Сред тях е и идеята за извънземно вмешателство...