fbpx

Министрите на културата на ЕС единодушно приеха декларация за Украйна.

Министърът на културата Атанас Атанасов взе участие в Неформалното заседание на европейските министри на културата, което се проведе по инициатива на Френското председателство на Съвета на ЕС в гр. Анже, Франция, на 7 и 8 март т. г.

Заседанието бе председателствано от френската министърка на културата Розлин Башло, сред включилите се в него бяха още г-жа Вера Йоурова, заместник-председателка на Европейската комисия, отговаряща за ценностите и прозрачността, комисарят по вътрешния пазар, г-н Тиери Бретон, комисарката по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж г-жа Мария Габриел.

В двудневния ред на срещата, посветена на разговори за укрепването на европейския културен модел, Френското председателство бе предвидило дебати на следните теми: част „Аудиовизия“- „Бъдещето на медиите в Европа и засилване на културното многообразие в Интернет“; част „Култура“ – „Нови европейски предизвикателства за политиките по опазването и подсилването на наследството“.

Основна тема в първия ден на заседанието бе ситуацията в Украйна. Френското председателство даде възможност на министрите на културата да направят изявления във връзка с военната агресия в страната. Министрите говориха за мерките, които могат да бъдат предприети на национално и европейско ниво в помощ на културата и медиите в Украйна. Чрез видеоконферентна връзка се включи министърът на културата и информационната политика на Украйна Александър Ткаченко, за да информира колегите си за текущата ситуация. В края на този първи ден министрите на културата на страните от ЕС приеха единодушно декларация от срещата, в която изразиха своята солидарност с Украйна и нейния народ и борбата им за свобода, суверенитет и независимост.

В приетата декларация министрите на културата на страните от ЕС изтъкнаха подкрепата си за украинските артисти, журналисти, културни и медийни професионалисти и изразиха готовността да им съдействат заедно с международните партньори; ангажираха се да обединят усилията си и да споделят най-добри практики как да бъдем солидарни и да приветстваме украински артисти, журналисти и културни и медийни професионалисти, както и да се разгледа културното сътрудничество занапред; изразиха ангажимента си да подкрепят институции, желаещи да приемат украински артисти, журналисти и културни и медийни специалисти, за да могат те да продължат дейността си и по този начин да запазят свободата си на създаване и изразяване; изразиха подкрепата си за всички медии и журналисти, които се стремят да отразяват продължаващата военна агресия срещу Украйна по независим и безпристрастен начин и подчертаха необходимостта от гарантиране на тяхната физическа защита; потвърдиха отново своя ангажимент към свободата на изразяване и информация, свободата на медиите и плурализма и осъдиха продължаващата кампания за манипулиране на информацията, както и дезинформацията, от които гражданите, засегнати от военната агресия, трябва да бъдат защитени; изразиха силната си загриженост относно културното наследство на Украйна, опасностите и щетите, пред които е изправено то и потвърдиха готовността си да подкрепят неговото опазване в сътрудничество със съответните международни организации и партньори; потвърдиха отново подкрепата си за използването на всяка налична европейска програма в областта на културата, аудиовизията и медиите, и по-специално -„Творческа Европа”, за артисти, журналисти и културни и медийни специалисти, които са засегнати от военната агресия срещу Украйна и последиците от нея.

В предвидените официални изявления по време на заседанието министър Атанасов благодари на Френското председателство за организирането на това важно събитие, като подчерта, че се чувства окуражен от заетата обща позиция в подписаната от него и колегите му от ЕС декларация. По думите на министър Атанасов това показва обединението около едни и същи ценности в Европа – тези на медийната свобода и медийния плурализъм. Министър Атанасов посочи още, че е особено обнадежден от изразената подкрепа за артистите и за всички, които страдат от военната агресия в Украйна.

С пълния текст на декларацията можете да се запознаете тук.