fbpx

Историята на Марково Тепе

Има различни версии за името на „Марково тепе“. Стара легенда разказва за това как крал Крали Марко яздел коня си из града. Чул от някъде врява и олелия и се изкачил на високия хъм. Там видял три синджира с роби. Разгневил се Крали Марко и яхнал коня. Конят скочил на един по-нисък хълм и от удара копитата му оставили 4 дупки в скалата, а коремът му – една голяма между тях. Дупките са били до последно на върха преди тепето да бъде премахнато. Не се знае дали са били белег на природата или по-рано там е имало тракийско светилище.

Тепето е премахвано от края на XIX в. до средата на XX в. По-голямата част от паважа по улиците на град Пловдив е именно от това тепе.
През 2005г. има предложение от инвеститор на мястото на несъществуващото вече тепе да издигне 60-етажни кули близнаци, но проектът не се приема. През 2016 година там, където преди много години се е издигал Марковският хълм, е построен търговският център МОЛ Марково Тепе.
Частица от хълма се е запазила до днес и всички ние ежедневно се докосваме до него, преминавайки по някоя от павираните улици на града.

Гребна база Пловдив от 1988г. до сега