fbpx

Биоцентралата в село Труд остава затворена

Централата за производство на енергия от възобновяеми източници в село Труд остава затворена. Инвеститорът трябва да предостави проектна документация за изпълнение на дейности, свързани с отстраняването на констатираните от РИОСВ нередности в дейността на централата.

Това е становището на междуведомствена комисия, създадена от областния управител Йордан Иванов. В състава й са представители на Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ-Пловдив), главни експерти на Областна администрация – Пловдив, Регионалната здравна инспекция (РЗИ-Пловдив), Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“, община Марица, Областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението (ОД „ПБЗД“-Пловдив), „ВиК“ ЕООД – Пловдив, Областната дирекция на МВР, Регионална дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК), Областната дирекция „Земеделие“, Областната дирекция „Безопасност на храните“ и външният независим експерт Александър Воденичаров. Председател на междуведомствената комисия е зам.-областният управител Лъчезар Бакърджиев

Припомняме, че през 2020 г. централата в село Труд бе затворена, след като РИОСВ-Пловдив откри редица нарушения в работата й. Директорът на РИОСВ-Пловдив тогава разпореди принудително спиране на инсталацията заради несъответствие с екологичните норми. Сега в институцията е постъпило ново инвестиционно намерение – в изпълнение на предписанията за подобрения, които да позволят на централата да заработи отново.

Междуведомствената комисия, която проведе първото си заседание по казуса в понеделник, трябваше да оцени именно дали са отстранени нередностите и има ли основания централата да бъде пусната в експлоатация. Според експертите преди да започне дейности по отстраняване на нарушенията, инвеститорът трябва да изготви технически проект и да го депозира в община Марица. До момента в общината такъв документ не е внесен, стана ясно от думите на представителя й в междуведомствената комисия. Липсата на технически проект, какъвто се изисква според българското законодателство, на практика означава, че няма как да се установи дали централата е отстранила констатираните от РИОСВ нередности и в резултат инсталацията да започне да функционира в съответствие с изискванията за опазване на околната среда и хигиенните норми.

Областният управител Йордан Иванов заяви, че сформираната комисия няма как да продължи работа, ако проектът не бъде представен, което на този етап отлага следващите действия по установяването дали централата може отново да функционира, без да замърсява.